Lazada Affiliate Program Store

Sunday, August 19, 2018

Dùng phấn nước hay phấn tươi để có lớp nền chuẩn Hàn Quốc?

Dùng phấn nước hay phấn tươi để có lớp nền chuẩn Hàn Quốc?: Cũng với tính năng, kết cấu mỏng nhẹ như phấn nước. Nhiều người đặt câu hỏi rằng không biết giữa phấn nước và phấn tươi, đâu mới là sự lựa chọn dành cho lớp trang điểm trong suốt, bóng nhẹ như sương?

No comments:

Post a Comment